jesteś na: Strona glownaWydarzenia szkolneLekcja historii i warsztaty profilaktyczne w Nowym Sączu

Lekcja historii i warsztaty profilaktyczne w Nowym Sączu

Lekcja historii i warsztaty profilaktyczne

w Nowym Sączu

 

15.05.2018r klasa IIIa  Gimnazjum i 22.05.2018r. klasa IIIb uczestniczyły w Nowym Sączu w zajęciach prowadzonych przez dr Łukasza Połomskiego. W czasie wycieczki po Nowym Sączu uczniowie odwiedzili cmentarz przy ul. Rybackiej, gdzie zapoznali się z historią i tradycjami kultury żydowskiej oraz ich związkami z chrześcijaństwem.

Ciekawa forma przekazu i obrazowość opisów przewodnika bardzo głęboko oddziaływały na emocje i wrażenia uczestników zajęć. Równie ciekawie przebiegało zwiedzanie terenu dawnego getta żydowskiego w Nowym Sączu, gdzie dr Łukasz Połomski przytaczał naoczne relacje świadków, którzy przeżyli gehennę okupacji w sądeckim gettcie. W czasie spaceru ulicą Kazimierza czy Franciszkańską młodzież mogła rozbudzić wyobraźnię i poznać fakty dotychczas im nieznane.

Taka forma poznawania historii miasta z pewnością pozostawi ślad w pamięci młodych ludzi i zachęci do pogłębiania wiedzy historycznej o naszej małej ojczyźnie.

Po aktywnej lekcji historii, uczniowie klas trzecich udali się na warsztaty profilaktyczne do Zakładu Karnego, gdzie zapoznali się z ogólnymi zasadami działania zakładów penitencjarnych w Polsce,  zwiedzili kluczowe miejsca dla sprawnego działania systemu więziennictwa, poznać specyfikę pracy i formy nadzoru nad skazanymi. Wizyta w takim miejscu dla wielu młodych ludzi, była niezwykłym przeżyciem uświadamiającym złożoność procesu resocjalizacji.

Zajęcia wychowawcze, przeprowadzone metodami aktywnymi, były dla naszych uczniów bardzo pouczające i inspirujące.

 

M. Jarząb

B. Fliszkiewicz