jesteś na: Strona glownaDla rodzicówLista dzieci przyjętych i nieprzyjętych do klasy pierwszej

Lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych do klasy pierwszej

 

Lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych do klasy pierwszej

w Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

w Przysietnicy

na rok szkolny 2021/2022

 

Komisja Rekrutacyjna w wyniku postępowania rekrutacyjnego postanowiła o przyjęciu na rok szkolny 2021/2022 do klasy pierwszej w Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Przysietnicy wszystkich kandydatów zakwalifikowanych do postępowania rekrutacyjnego zgodnie z poniższym wykazem, który przedstawiony jest w kolejności alfabetycznej:

 

Lp.

Nazwisko i imię

1.

Dudek Filip

2.

Mołdawa Kacper

3.

Nieć Wiktor

4.

Rajnfus Paulina

 

Szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami.