jesteś na: Strona glownaWydarzenia szkolneAkademia Bezpiecznego Puchatka

Akademia Bezpiecznego Puchatka

Akademia Bezpiecznego Puchatka

 

Klasa I w roku szkolnym 2017/2018 została zgłoszona do IX edycji programu – „Akademia Bezpiecznego Puchatka”. Celem akcji jest edukacja i poprawa bezpieczeństwa dzieci, które rozpoczynają naukę w szkole oraz wspieranie ich rozwoju. Program zwraca uwagę na potencjalne zagrożenia, uświadamia dzieciom i ich rodzicom skutki niebezpiecznych zachowań w domu, szkole i na drodze. Na zajęciach poruszana też będzie tematyka związana z pierwszą pomocą oraz treści uczące efektywnego zapamiętywania, trening koncentracji i rozwijania kreatywności. Zajęcia zakończą się Ogólnopolskim Testem Wiedzy o Bezpieczeństwie, po którym każde dziecko otrzyma dyplom, a klasa Certyfikat  przynależności do „Akademii Bezpiecznego Puchatka”.

                                                                                                                              Barbara Stelmach