jesteś na: Strona glownaWydarzenia szkolneBądźmy bezpieczni!

Bądźmy bezpieczni!

„Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”

 

13 marca  w naszej szkole gościliśmy przedstawiciela Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Podczas spotkania uczniowie obejrzeli  prezentację, która obrazowała skutki niewłaściwych i zarazem niebezpiecznych zachowań na wsi. Spotkanie miało na celu pokazać dzieciom i młodzieży, że nie do wszystkich obowiązków i zadań w gospodarstwie powinni się włączać.

Z najmłodszymi uczniami szkoły przeprowadzona została pogadanka na temat bezpieczeństwa podczas pracy i zabaw w gospodarstwie rolnym, ze szczególnym uwzględnieniem zapobiegania wypadkom z udziałem zwierząt gospodarskich i maszyn rolniczych.

Także w starszych klasach prelegent omówił przyczyny najczęstszych wypadków, których ofiarami są dzieci pomagające rodzicom, bądź znajdujące się w pobliżu pracujących maszyn rolniczych.

Na zakończenie spotkania przedstawiciel KRUS ogłosił konkurs plastyczny dla uczniów naszej szkoły  pod hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy - upadkom zapobiegamy. Jego celem jest promowanie pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenach wiejskich. Ma również poszerzyć wiedzę dzieci na temat bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwie rolnym, ze szczególnym uwzględnieniem zapobiegania upadkom.

                                                                                     

Alina Citak

Barbara Owsianka