jesteś na: Strona glownaDla rodzicówObiady płatne

Obiady płatne

 

Obiady płatne

 

Obiady płatne wydawane będą na podstawie wypełnionej przez rodziców KARTY ZGŁOSZEŃ (załącznik nr 3 do pobrania ze strony internetowej szkoły).

Kartę należy dostarczyć  do wychowawcy klasy, do 7września 2020r.

Obiady płatne wydawane będą od dnia 14 września 2020 r.

CENA OBIADU:

-  dziecko wieku do 6 lat- 3, 40 zł brutto,

- dziecko w wieku od 7 do 16 lat- 4, 20 zł brutto.

Ważne informacje:

- Opłaty za posiłki naliczane są z dołu, tj. na koniec każdego miesiąca.

- Co najmniej 3-dniowa i dłuższa  nieobecność ucznia musi być zgłoszona w sekretariacie szkoły, pisemnie najpóźniej do godziny 8.00 pierwszego dnia nieobecności.

- Za pierwsze dwa dni nieobecności ucznia stołówka pobiera opłaty za przygotowane  i wydane posiłki.

- Niezgłoszona nieobecność ucznia nie zwalnia z opłat za przygotowane i wydane posiłki.

- Pisemną rezygnację z korzystania z posiłków rodzice składają z 2-tygodniowym wyprzedzeniem w sekretariacie szkoły.

 

KARTA ZGŁOSZEŃ (załącznik nr 3)