jesteś na: Strona glownaDla rodzicówLista kandydatów zakwalifikowanych do klasy pierwszej

Lista kandydatów zakwalifikowanych do klasy pierwszej

 

Lista kandydatów zakwalifikowanych do klasy pierwszej

w Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

w Przysietnicy

na rok szkolny 2021/2022

 

 

Komisja Rekrutacyjna w wyniku postępowania rekrutacyjnego postanowiła o zakwalifikowaniu do postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/2022 do klasy pierwszej w Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Przysietnicy wszystkich kandydatów zgodnie z poniższym wykazem, który przedstawiony jest w kolejności alfabetycznej:

 

Lp.

Nazwisko i imię

1.    

Dudek Filip

2.    

Mołdawa Kacper

3.    

Nieć Wiktor

4.    

Rajnfus Paulina

 

Do 09.04.2021r. godz. 1500 – złożenie w sekretariacie szkoły potwierdzenia woli zapisania dziecka w szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

 

druk potwierdzenia woli