jesteś na: Strona glownaAktualności

Aktualności

wróc do listy wiadomości

Rekrutacja

28.02.2014


Szanowni Rodzice!

Rozpoczyna się rekrutacja do Oddziału przedszkolnego i do klas pierwszych  Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w naszej w naszej szkole na rok szkolny 2014/2015.

Zasady rekrutacji do Oddziału Przedszkolnego

1. Rodzice dzieci urodzonych w drugim półroczu 2008 roku, którzy chcą, aby dzieci kontynuowały wychowanie przedszkolne w Oddziale Przedszkolnym w naszej szkole składają na kolejny rok szkolny Deklarację o kontynuacji wychowania przedszkolnego. Deklarację (wzór dostępny w sekretariacie szkoły), składa się do Dyrektora szkoły w terminie od 3 marca do 7 marca 2014.

2. Rodzice, którzy chcą, aby dzieci realizowały wychowanie przedszkolne w naszej szkole od roku szkolnego 2014/2015 składają Wniosek o przyjęcie dziecka do Oddziału Przedszkolnego. Wniosek (wzór dostępny w sekretariacie szkoły), składa się do Dyrektora szkoły w terminie od 10 marca do  21 marca 2014.

Zasady rekrutacji do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej

1. Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane są z urzędu na podstawie zgłoszenia rodziców (wzór dostępny w sekretariacie szkoły).

2. Dzieci mieszkające poza obwodem szkoły przyjmowane są na wolne miejsca na wniosek rodziców (wzór dostępny w sekretariacie szkoły).

Zgłoszenia i wnioski składa się do Dyrektora szkoły w terminie od 10 marca do 21 marca 2014.

Zasady rekrutacji do klasy pierwszej Gimnazjum

1. Młodzież zamieszkała w obwodzie szkoły przyjmowana jest z urzędu na podstawie zgłoszenia rodziców (wzór dostępny w sekretariacie szkoły).

2. Młodzież mieszkająca poza obwodem szkoły przyjmowana jest na wolne miejsca na wniosek rodziców (wzór dostępny w sekretariacie szkoły).

Zgłoszenia i wnioski składa się do Dyrektora szkoły w terminie od 3 marca do 20 czerwca 2014 r.  

 

Materiały do pobrania:

1. Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

2. Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej

3. Zgłoszenie do klasy pierwszej szkoły podstawowej

4. Wniosek o przyjęcie dziecka do Oddziału Przedszkolnego przy szkole podstawowej

5. Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej gimnazjum

6. Zgłoszenie do klasy pierwszej gimnazjum