jesteś na: Strona glownaDla rodzicówStypendia

Stypendia

STYPENDIA ZA WYNIKI NAUCE I OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE   PIERWSZYM  PÓŁROCZU  ROKU  SZKOLNEGO  2013/2014

 

Na podstawie art. 90 g ust. 11 Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. nr 256 z 2004r., poz. 2572 z późniejszymi zmianami) oraz w oparciu o Regulamin przyznawania stypendium za  wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe w Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Przysietnicy i Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Przysietnicy Dyrektor Szkoły po raz kolejny przyznał stypendium za wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe  za I okres roku szkolnego 2013/2014  

 

Stypendia za wyniki w nauce

 

SZKOŁA PODSTAWOWA

 

Lp.

Nazwisko i imię

Klasa

Średnia ocen

1.

Gizicka Aleksandra

4

5,09

2.

Cieślewicz Agnieszka

5a

5,00

3.

Kulig Aleksandra

5a

5,18

4.

Nakielska Katarzyna

5a

5,36

5.

Opoka Katarzyna

5a

5,00

6.

Ogorzały Justyna

5b

5,00

7.

Owsianka Monika

5b

5,09

8.

Weselak Ewelina

6

5,00

 

GIMNAZJUM

 

Lp.

Nazwisko i imię

Klasa

Średnia ocen

1.

Majerska Dominika

3

5,13

 

Stypendia za OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE

 

GIMNAZJUM

 

Lp.

Nazwisko i imię

Klasa

Średnia ocen

1.

Olszowska Klaudia

1a

II miejsce w indywidualnych biegach przełajowych – współzawodnictwo sportowe na szczeblu wojewódzkim

 

Jednocześnie informujemy, że stypendia zgodnie z $ 4 ust.8 Regulaminu przyznawania stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe będą wypłacane w godzinach pracy sekretariatu szkoły rodzicom lub prawnym opiekunom dziecka.

 

Stypendium jest ufundowane z budżetu Gminy Stary Sącz.