jesteś na: Strona glownaWydarzenia szkolneKonkurs „Najpiękniejszy wiersz dla Mamy”

Konkurs „Najpiękniejszy wiersz dla Mamy”

Konkurs „Najpiękniejszy wiersz dla Mamy”

Z okazji Dnia Matki Samorząd Uczniowski zorganizował konkurs dla klas I –III szkoły podstawowej na „Najpiękniejszy wiersz dla Mamy”. Na konkurs złożono 16 prac. Wszystkie odznaczały się oryginalnością i twórczym potraktowaniem tematu, toteż jury konkursu postanowiło nagrodzić wszystkich uczestników. Rozdanie nagród nastąpiło podczas uroczystości Święta Szkoły 28 maja 2014r. Każde dziecko losowało dla siebie nagrodę rzeczową.

Wszystkie prace konkursowe są eksponowane obok gazetki ściennej Samorządu Uczniowskiego. Zapraszamy do ich czytania!