jesteś na: Strona glownaWydarzenia szkolneWyróżnienie w konkursie Małopolska Szkoła z Pasją

Wyróżnienie w konkursie Małopolska Szkoła z Pasją

Zdobyliśmy wyróżnienie w konkursie Małopolska Szkoła z Pasją

 

Szkoła Podstawowa im Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Zespole Szkół: Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Przysietnicy zdobyła wyróżnienie w konkursie  „Małopolska Szkoła z Pasją”.

Przygotowaniem całej dokumentacji i prezentacją wybranych działań szkoły zajęły się panie: Wiesława Łatka i Renata Jachimczak. W pracy konkursowej opisane zostały dwa projekty edukacyjno-wychowawcze cyklicznie odbywające się w szkole: Jesienny Festyn Rodzinny pod hasłem „Cudowna moc bukietów” oraz Wieczornica Poezji i Pieśni Patriotycznej.

Konkurs „Małopolska Szkoła z Pasją” jest organizowany przez Samorząd Województwa Małopolskiego – Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Konkurs skierowany jest do szkół z Województwa Małopolskiego.

Konkurs ma na celu:

1.   nobilitację małopolskich szkół wyróżniających się aktywnością w obszarze innowacji edukacyjnych, alternatywnych form edukacji, w działaniach na rzecz aktywizacji środowisk szkolnych oraz lokalnych, we wspomaganiu rozwoju pasji i talentów wśród uczniów;

2.   wyłonienie tych spośród małopolskich szkół, które wyróżnia jedna aktywność (projekt/przedsięwzięcie/aktywność charakterystyczna dla szkoły) stanowiąca o wartości i walorach edukacyjnych szkoły, określająca jej wyjątkowy i niepowtarzalny charakter.

 Celami szczegółowymi Konkursu są:

1.   dostrzeżenie małopolskich szkół wyróżniających się aktywnością edukacyjno-wychowawczą oraz społeczną;

2.   uhonorowanie dobrych praktyk współpracy szkół z organizacjami pozarządowymi, środowiskiem lokalnym, jednostkami samorządu terytorialnego oraz współpracy międzynarodowej w zakresie rozwoju pasji i talentów oraz wspomagających budowę społeczeństwa obywatelskiego;

3.   promocja szkół prowadzących ciekawe działania na rzecz uczniów (lekcyjne, pozalekcyjne);

4.   integracja i aktywizacja uczniów oraz środowisk szkolnych do działania o charakterze edukacyjno-wychowawczym.