jesteś na: Strona glownaDla rodzicówProjekt „Pierwszy dzwonek”

Projekt „Pierwszy dzwonek”

Nabór do projektu „Pierwszy dzwonek” dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ na rok szkolny 2015 / 2016

regulamin projektu

deklaracja uczestnictwa

Województwo Małopolskie realizuje projekt "Pierwszy dzwonek" polegający na przyznaniu dotacji dla gmin na udzielenie wsparcia dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ z województwa małopolskiego w zakresie zwiększania szans edukacyjnych. Wsparcie finansowe przeznaczone jest dla rodzin wielodzietnych z trójką i więcej dzieci na dofinansowanie zakupu artykułów edukacyjnych oraz pomocy dydaktycznych, w szczególności podręczników wymaganych według programu szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej, w których dochód na osobę w rodzinie nie może przekraczać 150% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej tj. 684,00 zł, określonego w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 163 ze zm.) Wsparcie udzielane będzie jednorazowo w kwocie  do 150 zł dla ucznia.

 

Rodzina wielodzietna 3+ to rodzina składająca się z rodziców lub rodzica /opiekunów lub opiekuna prawnego oraz 3 lub więcej dzieci (przy czym przynajmniej jedno z dzieci jest uczniem) i której wszyscy członkowie mający status ucznia zamieszkują na obszarze województwa małopolskiego. 
Warunkiem przyznania wsparcia jest złożenie przez wnioskodawcę poprawnie wypełnionej deklaracji wraz z niezbędnymi dokumentami

Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się do  Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Sączu.


PROCEDURA SKŁADANIA DEKLARACJI PRZEZ MIESZAŃCÓW Miasta i Gminy Stary Sącz

1. Niezależnie od liczby uczniów z danej rodziny wielodzietnej 3+, rodzic/opiekun prawny składa jedną deklarację

2. Pełnoletni uczeń składa deklarację samodzielnie

 

Do deklaracji należy dołączyć (jeśli dotyczy)

- zaświadczenie o wysokości dochodu netto za kwiecień 2015 – ze stosunku pracy, umowy zlecania, wynagrodzeń za praktykę, staże  i innych

- decyzje rentową, decyzję emerytalną  z 2015 roku

-  nakaz płatniczy  podatku rolnego oraz opłata składki KRUS za II kw. 2015

- zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły ponadgimnazjalnej

- w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – prosimy o bezpośredni kontakt z pracownikiem socjalnym

 

3. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI:  Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Sączu ul. Stefana Batorego 15


4. TERMIN SKŁADANIA DEKLARACJI: Do 12 maja 2015r. do godz. 15.30.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Sączu lub telefonicznie pod
numerem 18 446 20 70.

 

PROJEKT REALIZOWANY ZE WSPARCIA FINANSOWEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO.