jesteś na: Strona glownaWydarzenia szkolneWF z klasą – debata w szkole podstawowej

WF z klasą – debata w szkole podstawowej

 

WF z klasą – debata w szkole podstawowej

 

W tegorocznej debacie wykorzystaliśmy doświadczenia zdobyte podczas realizacji zadań z edycji Programu „WF z klasą”  w roku szkolnym 2014/2015. Debatę SOS przeprowadziliśmy z udziałem klas IV- VI po wcześniejszych konsultacjach i dyskusjach prowadzonych na zajęciach wychowania fizycznego w poszczególnych grupach ćwiczebnych.

Podczas debaty przeanalizowaliśmy, co udało się nam osiągnąć i jakie zadania kontynuujemy. Ze względu na fakt iż nasza szkoła jest częścią Zespołu Szkół, w przeprowadzenie debaty zaangażowaliśmy uczniów klasy II Gimnazjum . Prowadzącymi byli:  Daniel Plata, Kacper Ogorzały, Kamil Adamczyk, Dawid Ruchała. Uczniowie klasy II Gimnazjum nadzorowali podział na grupy, wybór rzeczników klasowych, zbieranie i sortowanie wniosków wypracowanych przez zespoły klasowe. Nauczyciel wspierający projekt wykonywał dokumentację fotograficzną obrad. W czasie spotkania funkcję sekretarza pełniła Kamila Abramczyk z klasy II Gimnazjum, która protokołowała  wnioski i spostrzeżenia z obrad.

Debata SOS-u odbyła się 05.11.2015r.  na sali gimnastycznej przy udziale dyrekcji szkoły, wychowawców klas oraz Szkolnego Zespołu „WF z klasą” – Koordynator: Tomasz Skut, nauczyciel wspomagający: Krystyna Krężel.

Na początku uczniowie prowadzący debatę , przypomnieli  główne założenia i cele programu edukacyjnego i zaprezentowali prezentację multimedialną. Następnie rozpoczęto dyskusję, w której uczniowie odpowiadali na pytania co najbardziej podoba się na lekcjach wf, co można zmienić, poprawić żeby uatrakcyjnić zajęcia, kto może nam pomóc a także co jest do tego potrzebne. Uczniowie Chętnie zabierali głos w dyskusji i aktywnie uczestniczyli w debacie.

Wśród wartościowych aspektów wychowania fizycznego w naszej szkole najczęściej wymieniano:

 urozmaicenie zajęć

różnorodność zajęć

zaangażowanie nauczyciela

dyscyplinę na zajęciach

ćwiczenia na świeżym powietrzu.

Wśród zagadnień nad którymi warto  popracować najczęściej wymieniano:

zwiększeniem ilości zajęć z gier zespołowych

zwiększenie częstotliwości wychodzenia na boisko szkolne

uatrakcyjnienie zajęć z gimnastyki

poprawę  komunikacji nauczyciela z uczniami.

Propozycjami udoskonalenia lekcji wychowania fizycznego wymienianymi przez uczestników debaty było:

zwiększenie ilości zajęć z gier zespołowych

wykorzystanie sprzętu sportowego dostępnego w szkole

urozmaicenie  zajęć

zwiększenie ilości zajęć na świeżym powietrzu.

Koordynator projektu na bieżąco odnosił się do wypowiedzi uczestników debaty, analizując możliwości realizacyjne poszczególnych działań. W wyniku dyskusji  ustalono zadanie do realizacji w III edycji programu wf z klasą. Było to zadanie: Sprawdzaj postępy i predyspozycje.

Mamy nadzieję, że uda nam się zrealizować postulaty i zadania zaplanowane do realizacji w tym roku szkolnym a efekty tych prac będą widoczne w życiu codziennym każdego ucznia.

 

Tomasz Skut