jesteś na: Strona glownaWydarzenia szkolneSpotkanie z przedstawicielami KRUS

Spotkanie z przedstawicielami KRUS

Spotkanie z przedstawicielami KRUS

9 marca 2016r. uczniowie klas 0-III uczestniczyli w spotkaniu z przedstawicielami Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Głównym założeniem spotkania było promowanie właściwych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenach wiejskich, ze szczególnym uwzględnieniem zapobiegania wypadkom z udziałem zwierząt gospodarczych i maszyn rolniczych.

W czasie pogadanki dzieci miały możliwość obejrzenia filmów promujących pozytywne zachowania na wsi.

 

Przypominano zasady bezpieczeństwa w kontaktach ze zwierzętami:

Pies

- unikamy kontaktu z obcym psem,

- nie drażnimy psa,

- nie wykonujemy gwałtownych ruchów i nie krzyczymy,

- w sytuacjach zagrożenia przyjmujemy pozycję żółwika.

 

Koń

- wobec konia należy być cierpliwym i spokojnym,

- bez zgody właściciela nie karmimy konia,

- do konia podchodzimy spokojnie, koń musi nas widzieć lub słyszeć (mówimy do konia). Nie zachodzimy konia od tyłu.

- nie wykonujemy gwałtownych ruchów - koń może nas kopnąć.

 

Pod koniec spotkania przedstawiciele KRUS zachęcili uczniów do udziału  w VI Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi niebezpieczne atrakcje w wakacje”. Celem konkursu jest promowanie pozytywnych zachowań dzieci w otoczeniu pracy rolniczej, poszerzanie ich wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwie rolnym, ze szczególnym uwzględnieniem zapobiegania wypadkom.

 

Danuta Rostocka