jesteś na: Strona glownaWydarzenia szkolneSpotkanie z przedstawicielem KRUS-u

Spotkanie z przedstawicielem KRUS-u

Spotkanie z przedstawicielem KRUS-u

 

23 marca w naszej szkole obyło się spotkanie z przedstawicielami Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego dla uczniów klas I – VI Szkoły Podstawowej. Goście mówili o bezpieczeństwie na wsi, w szczególności zwrócili uwagę na szkodliwość środków chemicznych w kontakcie z organizmem człowieka. Uczestnicy spotkania obejrzeli film, na którym przedstawione były niebezpieczne sytuacje, związane z niewłaściwym użyciem środków chemicznych. Zapoznali się z piktogramami umieszczanymi na opakowaniach szkodliwych substancji.

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w organizowanym przez KRUS VII Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla Dzieci pod hasłem „Bezpiecznie na wsi to podstawa – środki chemiczne to nie zabawa!”. Celem konkursu jest promowanie wśród uczniów szkół  podstawowych z terenów wiejskich pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego oraz popularyzowanie wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych związanych z prowadzeniem gospodarstwa.

W galerii znajdują się prace konkursowe uczniów.

 

Danuta Rostocka

Cecylia Soboń